wykopy

Wszelkiego typu prace ziemne budowlane muszą być wykonywane w oparciu o odpowiednie procedury. Osobą, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo tych prac jest kierownik budowy. To w jego gestii jest zapewnienie pracownikom bezpiecznej pracy oraz profesjonalnego sprzętu budowlanego.  Prace ziemne związane są z wykonywaniem wykopów, rowów, są to prace specjalistyczne i jednocześnie niebezpieczne. Koparka sama w sobie jest sporych gabarytów maszyną do tego dochodzą jeszcze łyżki do koparek, które wykonują większość prac. Kierownik budowy musi więc zadbać o to by podczas wykonywania prac koparka w jej obrębie nie znajdował się żaden pracownik. W przeciwnym razie osoba pracująca na terenie gdzie wykonywane są wykopy mogłaby np. wpaść do wykopu.

Zasady bhp

Niewątpliwie ważną kwestią jest przestrzeganie zasad bhp. Jak już zostało wspomniane do robót naziemnych wykorzystuje się głównie koparki i one muszą zostać zabezpieczone. Po wykonanej pracy powinny być odstawione w wyznaczone miejsce. Zaś wykonywane wykopy zabezpieczone nawet jeśli teren budowy jest zagrodzony. Dodatkowo w czasie wykonywania robót ziemnych należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Bowiem musi być wystarczająca ilość miejsca dla łyżek do koparek, które wykonują prace głębinowe.

Co jeszcze powinno być uwzględnione w ramach zasad bezpieczeństwa pracy?

Otóż każde miejsce w którym wykonywane są prace budowlane powinno być oznakowane napisami ostrzegawczymi. Przeprowadzone prace ziemne muszą być wcześniej odpowiednio rozplanowane tak, by uniknąć ewentualnych awarii związanych z naruszeniem chociażby instalacji podziemnych itp. W czasie wykonywania wykopów w miejscach w których mogą pojawić się nieuprawnione osoby zatrudnione powinny być ustawione balustrady zaopatrzo­ne w światło ostrzegawcze zaś same balustrady muszą być ustawione w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.

Rekomendowane artykuły