Działalność człowieka rozwinęła się w taki sposób, że wymaga wsparcia wielu maszyn i urządzeń przemysłowych i budowlanych. Ułatwiają one prace i pomagają w wielu procesach. Przykładowo bez nich nie byłoby możliwe budowanie wielu obiektów budowlanych. Nie byłaby możliwa prefabrykacja elementów wykorzystywanych na budowie. Produkcja opierałaby się na sile ludzkich rąk, co oznacza, że znacznie obniżyłaby swój rozmiar. Rolnictwo także nie osiągałoby takich plonów jak jest to obecnie. Znacznie więcej ludzi musiałoby angażować się w pracę fizyczną. Te czasy jednak dawno minęły a obecnie stawia się na nowe technologie, ciągły rozwój maszyn i urządzeń tak aby jeszcze sprawniej obsługiwały wiele procesów w produkcji.

Działalność przemysłowa a ekologia

Rozwój przemysłu i wzrastające zapotrzebowanie na energie elektryczną i inne zasoby mineralne spowodowało degradację środowiska. Degradacja to objawia się w postaci zanieczyszczonego powietrza, które często przekracza dopuszczalne normy stężeń rożnych szkodliwych dla życia człowieka substancji i pyłów. Zanieczyszczenia dotyczą także czystość wód, gleb, degradacji terenów zielonych, zniszczenie krajobrazu, oraz innego typu skażenia środowiska. Aby zahamować ten proces i zacząć oczyszczać środowisko, stosuje się wiele rozwiązań ograniczających negatywnemu wpływowi przemysłu. Duży nacisk kładzie się na „czystą” produkcję, segregację i recykling odpadów, energooszczędność, i ogólną przyjazność środowisku.

Urządzenia przemysłowe

Są to wszystkie urządzenia elektryczne, mechaniczne, pneumatyczne i inne, które przeznaczone są do konkretnych zadań. Najczęściej wykorzystuje się ja w produkcji. Przykładowym urządzeniem mogą być transportery taśmowe, które pozwalają przetransportować materiał na duże odległości czy pomiędzy kolejnymi etapami produkcyjnymi. Są to także wszelkie linie montażowe, linie produkcyjne, oraz sprzęt do obsługi w logistyce, produkcji, usługach. Maszyny wymagają stałej obserwacji człowieka, ponieważ muszą być kalibrowane, serwisowane, konserwowane. Ich prawidłowe funkcjonowanie przekłada się na rozmiary produkcji przedsiębiorstwa.