Kursy energetyczne – dlaczego warto się na nie zapisać?

Kursy energetyczne będą świetnym wyborem dla każdego, kto chce podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. W ten sposób dostajemy szansę na znalezienie ciekawego zatrudnienia, które da nam korzyści nie tylko zawodowe, ale także finansowe. Kursy energetyczne prowadzi wiele ośrodków szkolenia zawodowego. Z tego też powodu warto dowiedzieć się o nich nieco więcej. Jakie zatem kursy energetyczne możemy zrobić?

Oferta kursów energetycznych

Kursy energetyczne to doskonały wybór nie tylko dla osób początkujących, ale także tych odnawiających uprawnienia SEP. Przywołany skrót oznacza Stowarzyszenie Elektryków Polskich. To właśnie dzięki nim można podjąć pracę z urządzeniami, które zasilane są prądem do określonego natężenia.

Ośrodki szkolenia zawodowego oferują następujące szkolenia: kurs elektryczny G1, kurs ciepłowniczy G2 oraz kurs gazowy G3. W podobny sposób podzielone zostały także wspomniane wcześniej uprawnienia SEP. Kurs elektryczny przeznaczony został dla osób, które w przyszłości mają zamiar pracować jako elektryk, monter instalacji elektrycznych lub też serwisant. Jeśli uzyskamy uprawnienia SEP G1 będziemy mieli możliwość zajmowania się dozorem lub eksploatacją takich urządzeń, jak np. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, urządzenia do elektrolizy czy urządzenia elektrotermiczne. Kurs energetyczny G2 będzie natomiast odpowiednim wyborem dla każdego, kto zawodową przyszłość chciałby związać z montowaniem instalacji, urządzeń i sieci cieplnej. Pozwala on zajmować się remontem, montażem i obsługą między innymi pieców przemysłowych, których moc przekracza 50 kW, kotłów parowych, urządzeń wentylacji i klimatyzacji.

Kurs gazowy G3 polecamy za to każdemu, kto chciałby zajmować się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych, które przetwarzają, wytwarzają oraz przesyłają, magazynują i zużywają paliwa gazowe. Dzięki niemu możesz zostać gazownikiem, palaczem kotłów, monterem urządzeń gazowych.

Jak wyglądają kursy energetyczne?

Dzięki kursom energetycznym słuchacz powinien zdobyć niezbędną wiedzę, która w przyszłości pozwoli mu na skuteczne oraz bezpieczne wykonywanie obowiązków zawodowych. Podczas szkolenia poruszane są zatem nie tylko zagadnienia związane z obsługą konkretnych urządzeń, ale także z bezpieczeństwem i higieną pracy, organizacją pracy, czy obowiązkami i zadaniami osób pracującymi na konkretnym stanowisku. Jeżeli chcesz wybrać dobry kurs energetyczny w profesjonalnym ośrodku szkolenia zawodowego, zapoznaj się z ofertą OSZ Alfa: https://kursyalfa.pl/kursy-energetyczne/

Rekomendowane artykuły