System rejestracji czasu pracy – czy jest potrzebny w mojej firmie?

System rejestracji czasu pracy pozwala usprawnić codzienne procesy związane z rejestracją czasu pracy. Współczesne rozwiązania są bardzo intuicyjne. Systemy pozwalają generować przejrzyste raporty, na podstawie których łatwo jest kontrolować czas pracy swoich pracowników. Część firm nadal pozostaje przy tradycyjnych metodach rejestracji czasu pracy. Jest to jednak mało opłacalne. Generuje duże koszty. Na stare metody rejestracji czasu pracy przeznaczamy też zdecydowanie więcej czasu.

Rejestracja czasu pracy – jak przebiega?

Nowoczesna rejestracja czasu pracy w głównej mierze opiera się o pracę urządzeń zwanych rejestratorami czasu pracy. Wyróżniamy różne typy rejestratorów. W swojej firmie możemy wykorzystać rejestratory na kartę oraz rejestratory danych biometrycznych. Jeśli w przedsiębiorstwie zamontujemy rejestratory na kartę, każdy pracownik powinien otrzymać swoją indywidualną kartę. Będzie ją odbijał przy rejestratorze przy każdorazowym wejściu i wyjściu z firmy. Na podstawie zapisanych danych system rejestracji czasu pracy będzie generował wygodne raporty dla właściciela firmy, kierownika czy managera. Jeśli w firmie zamontujemy rejestratory na dane biometryczne karty nie będą potrzebne System będzie rejestrował linie papilarne kciuka czy owal twarzy.

Rejestracja czasu pracy metodami tradycyjnymi

Kilka dekad temu rejestracja czasu pracy odbywała się za pomocą danych zapisywanych na listach obecności. Każdy pracownik wpisywał godzinę przyjścia do firmy, a także godzinę jej opuszczenia. Obok tych zapisów składał swój własnoręczny podpis. Takie rozwiązania wymagały zatrudniania dużej liczby osób w działach kadrowych. Trzeba było zatrudniać osoby, które przetwarzały dane zawarte w zebranej dokumentacji. Współczesne rozwiązania dokonują obliczeń w sposób zautomatyzowany. Nie zachodzi więc konieczność zatrudniania dodatkowych osób. To zaś bezpośrednio przekłada się na niższe koszty działalności firmy.

Więcej informacji na temat rejestracji czasu pracy można znaleźć na stronie  https://biosys.pl/zaawansowana-rejestracja-czasu-pracy

Rekomendowane artykuły