Tag Archives: hydrant zewnętrzny

Jak działa hydrant przeciwpożarowy?

Hydranty przeciwpożarowe są aktywnymi urządzeniami przeciwpożarowymi zabezpieczającymi przed ogniem, które umożliwiają natychmiastowe dotarcie do wody od lokalnego dostawcy wodociągowego przez służby ratownicze, takie jak straż pożarna.

Dalej poproszę...