Miesiąc: Październik 2017

Jak działa hydrant przeciwpożarowy?

Hydranty przeciwpożarowe są aktywnymi urządzeniami przeciwpożarowymi zabezpieczającymi przed ogniem, które umożliwiają natychmiastowe dotarcie do wody od lokalnego dostawcy wodociągowego przez służby ratownicze, takie jak straż pożarna.

Dalej poproszę...

Rozpoznanie typu wentylatora przemysłowego

Istnieją dwie podstawowe kategorie wentylatorów przemysłowych, z jakimi można się spotkać w typowych przemysłowych zastosowaniach:

wentylatory promieniowe, wentylatory osiowe.

Główną różnią w działania tych dwóch typów wentylatorów jest ścieżka przepływu powietrza przez wentylator.

Dalej poproszę...