Rozpoznanie typu wentylatora przemysłowego

wentylator osiowy

Istnieją dwie podstawowe kategorie wentylatorów przemysłowych, z jakimi można się spotkać w typowych przemysłowych zastosowaniach:

 1. wentylatory promieniowe,
 2. wentylatory osiowe.

Główną różnią w działania tych dwóch typów wentylatorów jest ścieżka przepływu powietrza przez wentylator.

Wentylator promieniowy (odśrodkowy)

Wentylator promieniowy wykorzystuje wirnik w taki sposób, aby najpierw przemieścić powietrze
promieniowo, a przez działanie odśrodkowe następnie przekazać je na zewnątrz wentylatora. Powietrze przychodzące porusza się równolegle do piasty wirnika obraca się promieniowo na zewnątrz w kierunku obwodu wirnik i łopatek. Gdy powietrze przesuwa się z piasty wirnika do łopatek napędza energię kinetyczną. Ta energia kinetyczna zostaje przekształcona w statyczny wzrost ciśnienia. Wentylatory promieniowe są w stanie generować stosunkowo wysokie ciśnienia. Są często używane do tłoczenia „brudnych” strumieni powietrza (np. wysoka wilgotność i zawartość cząstek stałych), wykorzystuje się je w aplikacjach do transportu materiałów sypkich (granulatów) oraz w systemach działających w wyższych temperaturach.

Wentylatory osiowe

Jak sama nazwa wskazuje, przesuwają strumień powietrza wzdłuż osi lub wału wentylatora.

Jak rozpoznać typ wentylatora?

Powietrze jest sprężane przez łopatki wentylatora, podobnie dzieje się w przypadku śmigieł lub skrzydeł samolotu. Chociaż czasami mogą być używane zamiennie z  wentylatorami promieniowymi są powszechnie stosowane wentylatory osiowe do transportu czystego powietrza, i w niskociśnieniowych systemach dużych pojemności. Wentylatory osiowe mają mniejszą masę obrotową i są większe od kompaktowych wentylatorów promieniowych o porównywalnej wydajności. Dodatkowo, wentylatory osiowe wymagają wyższego poziomu prędkości obrotowej i są nieco bardziej hałaśliwie niż w wentylatorach promieniowych o podobnej pojemności.

Wentylatory promieniowe są wytrzymałe, są w stanie generować wysokie ciśnienia o wysokiej sprawności i mogą być przystosowane do trudnych warunków pracy. Są to najbardziej powszechnie stosowane typy wentylatorów przemysłowych.

wentylator promieniowy
wentylator promieniowy

Wentylatory promieniowe mają kilka rodzajów kształtów łopatek wirnika, w tym:

 • pochylone do tyłu – łopatki zakrzywione,
 • pochylenie do tyłu, łopatki typu „airfoil”,
 • pochylenie do tyłu, łopatki płaskie,
 • łopatki zakrzywione do przodu,
 • łopatki promieniowe.

 

Wentylatory osiowe mają wiele zalet w stosunku do innych typów:

wentylator osiowy
Wentylator osiowy
 • kompaktowość,
 • mała waga,
 • niska cena,
 • jednostki napędowe działające synchronicznie do prędkość silnika indukcyjnego,
 • jednostki napędowe z pasami napędowymi oferują elastyczność w wyborze prędkości wentylatora.

Typowe zastosowania wentylatorów osiowych są następujące:

 • wyciąganie zanieczyszczonego powietrza lub dostarczanie świeżego,
 • jednokierunkowy lub odwracalny przepływ powietrza,
 • instalacje wyciągowe, w których występuje mała wielkość cząstek w powietrzu
  takich jak pył, dym i para.

Dowiedz się więcej o typach wentylatorów osiowych i promieniowych na stronie dystrybutora, oferującego szeroką gamę wentylatorów do zastosowań przemysłowych.

Rekomendowane artykuły