Wentylacja dużych, przemysłowych obiektów

wentylator dachowy

Wymagania wentylacyjne budynków przemysłowych wynikają z procesów produkcyjnych i konkretnych działań i procesów podejmowanych w obiekcie. Wentylacja z kontrolą temperatury otoczenia może być podyktowana liczbą osób, procesem lub przechowywanymi materiałami. Budynek może wymagać dodatkowego chłodzenia, ogrzewania lub oczyszczania powietrza.

Równie ważne dla cyrkulacji powietrza są problemy z tłumieniem hałasu i rozwiązywanie problemów niebezpiecznych oparów lub potencjalnie wybuchowych pyłów i gazów. Oceniając wszystkie te parametry i potencjalne rozwiązania, musimy być świadomi konstrukcji budynku – czy są zbudowane z bloków betonowych, cegieł, stali czy konstrukcji drewnianych.

Niezależnie od procesu, czy to piec, wytłaczarka, mieszalnik / mikser, sprężarka, duże silniki, operacja pakowania czy warsztat? Wszystkie te działania wpływają na zastosowany sposób wentylacji budynku.

Nie ma kompleksowego szablonu do właściwej wentylacji dużej przestrzeni przemysłowej. Ważne jest, aby zrozumieć stosowany proces, istniejące elementy wentylacji, a także oczekiwania klienta. Większość instalacji wymaga pewnej formy wentylacji punktowej, a także sprzętu do ogólnej wentylacji w budynku. To synergia poszczególnych elementów wentylacyjnych, które należy wziąć pod uwagę, aby zapewnić odpowiedni system wentylacji, który zapewnia maksymalną wydajność i trwałość.

Budynki mogą być konstrukcjami stalowymi, prefabrykowanymi, ceglanymi, blokowymi, zazwyczaj z wentylatorami / wyrzutniami dachowymi i modułami wentylacyjnymi zasilanymi wentylatorem, przenoszącymi duże ilości powietrza. W wielu obiektach przemysłowych stosuje się instalacje wentylacji z wykorzystaniem zasad wymiany powietrza na zasadzie rozcieńczania zanieczyszczeń lub wychwytywania zanieczyszczeń przez źródło. W projektach wymiany i rozcieńczania powietrza stosuje się wentylację pasywną lub naturalną lub techniki wentylacji aktywnej lub mechanicznej.

Każdy rodzaj stosowanej wentylacji musi być dostosowany do dostępnych mediów, lokalnych warunków pogodowych, niebezpiecznej i / lub wybuchowej natury przenoszonych gazów, jakości otaczającego powietrza, bezpieczeństwa i komfortu pracy, liczby personelu na miejscu, kryteriów hałasu i szczególnych wymagań klienta.

Rekomendowane artykuły