dachowe wentylatory

Zastój powietrza w obiekcie przemysłowym nigdy nie jest dobry. Dlatego przepływ powietrza poprzez wentylację nawiewną i wywiewną nie tylko chłodzi środowisko pracy i sprawia, że jest on bardziej komfortowy, ale pomaga także kontrolować poziom zanieczyszczeń w powietrzu do akceptowalnego poziomu. Wentylacja przemysłowa może również zapobiegać pożarom i wybuchom oraz kontrolować temperaturę, wilgotność i zapachy.

Badania w tym zakresie sugerują, że utrzymanie temperatury wewnątrz budynku w pobliżu środka strefy komfortu (ok. 22°C) może zwiększyć wydajność pracy. Równoważenie przepływu powietrza do różnych części budynku może pomóc w utrzymaniu pożądanych temperatur.

Instalowanie i utrzymywanie systemów wentylacji budynku może pomóc w utrzymaniu pożądanych wartości wentylacji. Aby umożliwić instalację sprawnego systemu wentylacji, należy zapewnić odpowiedni dostęp do elementów obsługi powietrza do pomiarów i konserwacji.

Są sposoby aby osiągnąć znaczne korzyści w zakresie zwiększenia sprawności wentylacji powyżej minimalnych wartości określonych w normach branżowych. Przykłady tej strategii obejmują:

  • jaki wentylator dla przemysłu?Korzystanie z wentylacji wyciągowej w zlokalizowanych źródłach zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach i wytwarzaniu wilgoci, np. w kuchniach i łazienkach,
  • zwiększenie szybkości wentylacji w celu usunięcia zanieczyszczeń podczas malowania, czyszczenia i woskowania podłóg,
  • lokalizacja wlotów powietrza wentylacji mechanicznej z dala od źródeł zanieczyszczeń, takich jak odpowietrzniki sanitarne, otwory wentylacyjne itp.
  • stosowanie systemów osuszania.

Odmiany wentylatorów

Istnieje szeroka gama przemysłowych urządzeń wentylacyjnych, od przenośnych wentylatorów po wielkogabarytowe, zainstalowane na stałe wentylatory przemysłowe.

Istnieją trzy podstawowe rodzaje wentylatorów: wentylatory osiowe, kanałowe, promieniowe. Wentylatory osiowe wytwarzają przepływ powietrza, który jest równoległy lub osiowy do wału, na którym zamontowane są łopatki wirnika. Są stosowane w aplikacjach o niskim ciśnieniu statycznym i dużej objętości. Z kolei kanałowe wentylatory wytwarzają także przepływ powietrza równoległy lub osiowy do wału, na którym zamontowany jest wirnik. Łopatki są umieszczone w cylindrycznej rurze lub kanale. Ta konstrukcja umożliwia pracę wentylatorów kanałowych przy wyższych ciśnieniach statycznych niż w wentylatorach osiowych montowanych w dachach, na ścianach budynku.

dachowe wentylatory

Innym typem urządzenia wentylacyjnego jest tak zwana dmuchawa, czy wentylator promieniowy, w której przepływ powietrza jest prostopadły do wału, na którym zamontowany jest wirnik. Specjalnej budowy wirnik jest zamontowany w obudowie zwiniętej na kształt ślimaka, która jest potrzebna do uzyskania znacznie większych ciśnień.

Wyróżniamy różne rodzaje wirników w wentylatorach promieniowych wyróżniających się położeniem i zagięciem łopatek w stosunku do kierunku obrotu. Są to:

  • łopatki zakrzywione do przodu – w której końcówki łopatek są pochylone w kierunku obrotu (stosowane w lekkich układach wydechowych),
  • pochylone do tyłu – w którym wierzchołki ostrzy odchylają się od kierunku obrotu (stosowane w ciężkich, przemysłowych operacjach),
  • łopatki osadzone promieniowo – które wykorzystuje proste ułożenie, które są w większości samoczyszczące (przydatne w przypadku pracy z zanieczyszczonym powietrzem),
  • wentylatory rzędowe (kwadratowe), w których powietrze, po opuszczeniu wirników, znajduje się w kwadratowej obudowie i za pomocą obracających się łopatek jest odprowadzane osiowo (używane, gdy wylot musi być skierowany w kierunku przeciwnym do kierunku wentylatora).

 

 

Rekomendowane artykuły