Węże pożarnicze – rodzaje i zastosowanie

wąż pożarniczy tłoczny 75 mm

Pożarnictwo w dużej mierze polega na hydraulice. Cała armatura hydrauliczna stanowi główny system walki z ogniem, który jest wykorzystywany przez odpowiednie służby. Jak wiado

mo dobrze wyposażone jednostki gaśnicze to podstawa w sytuacjach kryzysowych, dlatego posiadanie sprzętu pożarniczego najwyższej klasy może przesądzić o sposobie walki z ogniem i o szybkości zażegania niebezpieczeństwa.

Węże pożarnicze ssawne

Na samym początku opiszemy węże ssawne, które są wykorzystywane przez straż pożarną. Zwykle posiadają największa średnicę ze wszystkich węży w armaturze pożarniczej. Średnica węży ssawnych wynosi 110 mm lub mniej. Wąż służy do przetłoczenia wody ze zbiornika wodnego, lub innego zbiornika ze środkiem gaśniczym. Podłączony jest za pomocą łączników do motopompy, która wyciąga wodę ze zbiornika. Zasysana woda trafia do drugiego węża pożarniczego, także podłączonego do pompy, który kieruje ją do miejsc gaszenia ognia. Węże ssawne wykonane są z PCV, gumy, warstwą tekstylną. Długość węża ssawnego nie powinna przekraczać 30 metrów.

wąż ssawny 110 mm
Wąż ssawny 110 mm

Pożarnicze węże tłoczne

innym rodzajem wężów pożarniczych są węże tłoczne. Służą do tłoczenia wody lub środków gaśniczych pod dużym ciśnieniem w kierunku ujścia węża, czyli dyszy, czy prądownicy, która odpowiada za uformowania odpowiedniego strumienia wody wyrzucanego z właściwym ciśnieniem umożliwiającym gaszenie ognia. Węże tłoczne, które stanowią element linii gaśniczej podłącza się do motopomp (np. taki: http://sklep-ppoz.pl/pl/p/Waz-strazacki,-pozarniczy-do-motopomp-52-mm-20-m-sr.dl.-/2405) lub hydrantów zewnętrznych lub wewnętrznych. Mogą posiadać średnicę 75 mm, 52 mm lub 25 mm. Hydranty wewnętrzne pozwalają na podłączenie węża o średnicy 25 mm oraz 52 mm, w specjalnych hydrantach. najczęściej spotykana długość to 15 oraz 20 metrów. Węże po obu stronach zakończone są łącznikami, które umożliwiają podłączenie węża do:

  • motopompy,
  • drugiego węża pożarniczego,
  • redukcji,
  • rozdzielaczy,
  • prądownicy,
  • hydrantu.

Tym sposobem straż pożarna przygotowując się do podjęcia akcji gaśniczej tworzy odpowiedniej wielkości linię gaśniczą, którą można wykorzystać do gaszenia ognia w kilku miejsca na raz, nawet korzystając tylko z jednego źródła zasilania wodą.

wąż pożarniczy tłoczny 75 mm
Tłoczny wąż pożarniczy 75 mm. – źródło sklep-ppoz.pl

Węże półsztywne

Węże półsztywne są elementem hydrantów wewnętrznych i posiadają średnice 33 mm lub 25 mm. Nawijane są w specjalne zwijadło, które ułatwia skorzystanie z węża podczas gaszenia. Zakończony jest prądownicą formującą odpowiedni strumień wody.

wąż pożarniczy półsztywny 25 mm
Wąż półsztywny 25 mm w hydrancie wewnętrznym. – źródło sklep-ppoz.pl

 

Rekomendowane artykuły