Automatyka przemysłowa – przykładowe komponenty

automatyka przemysłowa

Automatyka przemysłowa to proces obsługi maszyn i innych urządzeń przemysłowych za pomocą cyfrowego programowania logicznego oraz ograniczania ingerencji człowieka w podejmowanie decyzji i ręczne wydawanie poleceń przy pomocy urządzeń zmechanizowanych.

Motywacja dla automatyki przemysłowej

Termin automatyzacja został ukuty przez inżyniera z Ford Motor Company, który był pionierem w automatyzacji przemysłowej i produkcji linii montażowych. Początkowo proces produkcji przemysłowej opiera się na oczach, rękach i mózgu pracownika, w przeciwieństwie do współczesnych czujników, siłowników i komputerów. Pierwotnie wdrożenie automatyzacji w procesie produkcyjnym ukierunkowane jest na zastąpienie pracownika samodzielną maszyną. Początkowo te niezależne maszyny musiały być koordynowane przez osobę nadzorującą, aby zapewnić płynny proces produkcji.

Wraz z rozwojem gospodarki przemysłowej strategie biznesowe w zakresie automatyki przemysłowej również zmieniały się w czasie. W dzisiejszych czasach podstawowe motywacje do wdrażania automatyki przemysłowej to:

  • Zwiększyć produkcję
  • Zmniejszenie kosztów, zwłaszcza kosztów ludzkich
  • Poprawa jakości produktu
  • Efektywne wykorzystanie surowców
  • Zmniejsz zużycie energii
  • Zwiększ zyski biznesowe

Rodzaje systemów automatyki przemysłowej

Teraz, gdy widzieliśmy trochę na temat układu typowego systemu automatyki przemysłowej, przejdźmy do omówienia różnych typów systemów automatyki przemysłowej. Systemy automatyki przemysłowej są zwykle podzielone na cztery typy.

  • Naprawiono system automatyki
  • Programowalny system automatyki
  • Elastyczny system automatyzacji
  • Zintegrowany system automatyki

Komponenty do automatyzacji / komponenty automatyki przemysłowej są ważne dla producentów, którzy opracowują maszyny i linie / systemy produkcyjne. Zapoznaj się z ofertą GP Elektro Automatic i dowiedz się więcej w zakresie zakupu odpowiednich komponentów.

Rekomendowane artykuły