Urządzenia przeciwpożarowe – rodzaje zabezpieczeń

instalacja gaśnicza

Budynki przemysłowe, magazyny, obiekty biurowe i wszelkiego rodzaju inne budowle przeznaczone do przebywania ludzi bądź pracy ludzi muszą być wyposażone w wymagane zabezpieczenia przeciwpożarowe. Oczywiście rodzaj zabezpieczeń będzie uzależniony od wielu warunków takich jak wielkość budynku, rodzaj wykonywanej w nim pracy, rodzaj znajdujących się w nim materiałów, wysokość i warunki techniczne i konstrukcyjne.

Rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych

Pod pojęciem zabezpieczenia ppoż rozumiemy szereg rozwiązań technicznych, które mają za zadanie nie dopuścić do rozprzestrzeniania się ognia. W przypadku jego wybuchu urządzenia gaśniczy czy systemy mają za zadanie zlikwidować ogień. Przyjrzyjmy się zatem jakie istnieją możliwości w zakresie zabezpieczenia budynku przed ogniem.

zabezpieczenia ppoż
Zabezpieczenia przeciwpożarowe – system gaśniczy automatyczny

Natryski ogniochronne

Natryski ogniochronne służą głównie do zabezpieczenia stalowych elementów konstrukcyjnych budynku przed działaniem ognia. Dzięki ich zastosowaniu, konstrukcje wykazują znacznie dłuższą wytrzymałość na działanie ognia, przez co możliwe jest przeprowadzenie akcji ratunkowej i gaśniczej, bez potrzeby renowacji czy odbudowy obiektu, gdyż chronione elementy będą mogły być wykorzystane ponownie.

Instalacje przeciwpożarowe

Instalacje ppoż są dużą grupą wszelkich instalacji biorących udział w likwidowaniu zagrożenia pożarowego. Mogą to być m.in.:

  • systemy sygnalizacji pożaru (sygnalizatory zewnętrze, sygnalizatory dźwiękowe)
  • systemy detekcji dymu,
  • dźwiękowe systemy ostrzegawcze,
  • systemy oddymiania,
  • awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,
  • detekcja gazów,
  • instalacje gaśnicze,
  • instalacje zraszaczy,
  • instalacje zalewowe,
  • gazowe instalacje gaśnicze

Wszystkie z wymienionych systemów mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa przebywających w budynku ludzi i szybkie zakończenie pojawiającego się zagrożenia w postaci wybuchu ognia i powstania trującego dymu, równie niebezpiecznego.

Każdy z tych elementów powinien mieć atest, dlatego tez nosząc się z zamiarem zakupu urządzeń przeciwpożarowych, warto zainteresować się oferta u sprawdzonego dostawcy lub producenta Dobrym przykładem może być W2 producent systemów sygnalizacji pożarów. W swojej ofercie posiada między innymi takie urządzenia jak: sygnalizator zewnętrzny, sygnalizator dźwiękowy oraz różnego typu sygnalizatory optyczno akustyczne. Więcej informacji na temat urządzeń i szczegółowa specyfikacja urządzeń dostępna na stronie: w2.com.pl

Konserwacja, przeglądy i serwis urządzeń i instalacji przeciwpożarowych

Aby zabezpieczyć swój obiekt w sposób prawidłowy, należy skonsultować się z wyspecjalizowaną firmą działającą w branży BHP i ppoż. Doświadczone osoby będą wiedziały jakie urządzenia będą potrzebne do danego rodzaju obiektu. Oprócz samej instalacji będzie potrzebne także serwisowanie w razie wystąpienia awarii, cykliczne przeglądy sprzętu oraz działania konserwacyjne i legalizacyjne. Dla przykładu drzwi p.poż przynajmniej raz do roku powinny być diagnozowane. Dokonać tego mogą wykwalifikowane osoby, posiadające przeszkolenie w tym zakresie.

Dobre zabezpieczenie to Twoje bezpieczeństwo

Każdy właściciel budynku jest zobowiązany do zapewniania właściwej ochrony przeciwpożarowej w budynku, dlatego nie warto oszczędzać na półśrodkach. Dobre i sprawne technicznie urządzenia i instalacje będą miały decydujące znaczenie w chwili zagrożenia i mogą tak naprawdę uratować przedsiębiorstwo przed powstaniem ogromnych strat. Inwestycja w sprawdzone systemy przeciwpożarowe, systemy sygnalizacji pożaru (odpowiedni czujnik, sygnalizator zewnętrzny lub sygnalizator dźwiękowy) zapewni bezpieczeństwo całego obiektu jak i osób znajdujących się w budynku. Jednak aby możliwe było zapewnienie maksymalnej ochrony potrzebne jest także zaznajomienie pracowników z instrukcjami ppoż.

Rekomendowane artykuły