Rozporządzenie Ministra Infrastruktury a klimatyzacja i wentylacja

 

Jak doskonale sobie wszyscy zdajemy z tego sprawę – prawo reguluje wiele istotnych spraw. Jedną z nich jest tytułowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Warto na samym początku pochylić się nad wyjaśnieniem pojęcia rozporządzenie. Rozporządzenie to akt normatywny, który jest wydany na podstawie upoważnienia, które zostało zawarte w ustawie i w celu jej wykonania. Jest to jedno ze źródeł prawa, które obowiązuje powszechnie zaraz obok Konstytucji czy ustaw.

I właśnie dlatego Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie, które między innymi dotyczy wentylacji oraz klimatyzacji, o której szerzej poniżej.

Istotne kwestie

Warto wspomnieć o najważniejszych kwestiach, które porusza to rozporządzenie. Między innymi w paragrafie 147 ust. 1 wspomina się o tym, iż wentylacja oraz klimatyzacja powinny zapewniać przede wszystkim odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego w tym:

  • jego czystość,
  • wielkość wymiany powietrza,
  • temperaturę,
  • wilgoć,
  • prędkość ruchu w pomieszczeniu,
  • wilgotność względną

biorąc pod uwagę wymagania oraz przepisy Polskich Norm.

wentylator
wentylator

Kolejno wspomniane jest o wentylacji mechanicznej bądź też grawitacyjnej, (tutaj znajdziesz wentylację przemysłową www.wentylatory-online.pl) którą należy przede wszystkim zainstalować w miejscach, w których będą przebywać ludzie, w pomieszczeniach, w których nie ma otwieranych okien, ale również w innych pomieszczeniach, w których należy zapewnić wymianę powietrza ze względów:

  • zdrowotnych,
  • bezpieczeństwa,
  • a także technologicznych.

Podobny zapis dotyczy również klimatyzacji. Wspomniane zostało także o tym, iż wszelkie urządzenia wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji, takie jak: klimakonwektory wentylatorowe, aparaty ogrzewcze i chłodząc-wentylacyjne czy klimatyzatory powinny być instalowane w odpowiedni sposób, przede wszystkim tak, aby była możliwość ich okresowej kontroli, naprawy, wymiany, ale również konserwacji.

Dodatkowo w tym rozporządzeniu spotkamy się także z rozpiską, iż połączenia wentylatorów z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane za pomocą elastycznych elementów (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

Brak tutaj poruszonych kwestii dotyczących konserwowania klimatyzacji, jeśli chodzi o fgazy, czyli fluorowane gazy fosforowe, które są szkodliwe dla środowiska. Tymi rzeczami zajął się między innymi Parlament Europejski.

Pamiętajmy, by kupować zarówno wentylatory oraz klimatyzację od najlepszych producentów.

Rekomendowane artykuły